Kütahya Mevlevihanesi

Kütahya Mevlevihanesi: Erguniyye Dergâhı di­ye anılan Kütahya Mevlevîhânesi. Konya ve Karahisar (Afyon) mevlevîhânelerin- den sonra Mevlevîliğin üçüncü önemli merkezi haline gelmiştir. Hezar Dinari tarafından 1237-1243/1244 yılları arasında yaptırılmıştır. 19. yüzyılda esaslı bir onarım görmüştür. Dönenler Camii adıyla anılan Semahane bölümü 1959’da Vakıflar tarafından onarılarak ibadete açılmıştır. Kare planlı, iki katlı yüksek bir yapıdır. Sekizgen kasnak üzerinde yükselen ahşap kubbesi piramidal çatı ve kiremitle örtülüdür. Dede hücreleri kısmı, aşevi olarak kullanılmaktadır. 

Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2014, Pazartesi