Sempozyum Programı

PROGRAM TASLAĞI


AÇILIŞ GÜNÜ PROGRAMI
(23 Ekim 2014)
Yeni Belediye Kültür ve Ticaret Merkezi
Açılış: 10:00 -11: 30
Protokol Konuşmaları

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (D.P.Ü İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Esin Çelebi BAYRU (Uluslararası Mevlâna Vakfı Başkan Vekili)

Nafi Güral (KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı)

Prof. Dr. H. Kamil YILMAZ (Diyanet İşleri Başkan Yrd.)

Prof. Dr. Yekta SARAÇ (YÖK Başkan Vekili)

Kamil SARAÇOĞLU (Kütahya Belediye Başkanı)

Şerif YILMAZ (Kütahya Valisi)

Ara: Öğle Yemeği
AÇILIŞ PANELİ
14.00-15.30
“Din, Tasavvuf ve Mevlevilik”
Başkan: Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

Ömer Tuğrul İNANÇER (Kültür Bakanlığı)

Tasavvuf Kültürümüz ve Mevlevilik

Prof. Dr. Mustafa KARA (U.Ü.)

Buhara’dan Bosna’ya Kültür Coğrafyamız

Prof. Dr. Adnan KARAİSMAİLOĞLU (K.K Ü.)

Kültür Coğrafyamız ve Mevlevilik

Mustafa KALYON (KÜDER Onursal Başkanı)

“1925’ten Günümüze Mevlevihane’de Neler Oldu” 

Ara: Kahve Molası
Konferans: 16: 00- 18:00

Hakan ALVAN (Neyzen) : “Mevlevî Musikisi”

Türk Tasavvuf Musikisi Konseri ve Sema Gösterisi: 17:00-18:00
Rıza Tekin UĞUREL ve KÜMAKSAD Ekibi
Yemek: 19: 00
 
I. OTURUM
 
 “Ergun Çelebi ve Ailesi”
 
24 Ekim 2014
(09.00-10.30)
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Amfi-2 Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa TAHRALI (Marmara Ü.)

Doç. Dr. İsmail ÇİFTÇİOĞLU (D.P.Ü.)

Ergun Çelebi’nin Yaşadığı Dönem:  Siyasi, Sosyal ve İlmi Ortam

Öğr. Gör. Abdullah ÇAKIR (D.P.Ü.)

Ergun Çelebi: Yaşamı, Aile Muhiti ve Tesirleri

Doç. Dr. Mustafa ERDOĞAN (Y.B.Ü.)

Ebu Bekir Dede ve Ahfadı

Doç. Dr. Mustafa GÜNEŞ (D.P.Ü.)

Ergun Çelebi ve Gençnâme Adlı Eseri Üzerine

 

Ara: 15 dk. Kahve Molası
II. OTURUM
10.45-12.15
“Kütahya Mevlevihanesi”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ ( Marmara Ü.)

Mehmet Veysi DÖRTBUDAK (C. B. Ü.)

Erguniye Mevlevihane’sinin Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi

Öğr. Gör. Semra GÜLER (D.P.Ü.)

Erguniye Mevlevihanesi'nde Bulunan Hatlar

Arş. Gör. Abdullah Erdem TAŞ (D.P.Ü.)

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kütahya Mevlevihanesi

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK ( N.E.Ü.)

Mevlevihane’nin Hanım Şeyhleri

 

Ara: 

Ara : Öğle Yemeği 12: 15- 13: 00;  Namaz: 13: 00-14: 00
 
III.OTURUM
14.00-16.30
“Son Asırda Kütahya Mevleviliği”
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali YILMAZ (Pamukkale Ü. İlahiyat F. Dekanı)

Yrd. Doç. Dr. Sezai KÜÇÜK (S.Ü.)

Son Asır Kütahya Mevleviliği Üzerine Bazı Mülahazalar

Yrd. Doç. Dr. Kadir GÜLER (D.P.Ü.)

Esrar Dede'nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye'sine Göre Kütahyalı Mevlevi Şairler

Yrd. Doç. Dr. Ümit AKTI (D.P.Ü.)

Mevlevihane Şehir ve Değer

Prof. Dr. İsmail Güleç (S.A.Ü)

Mesnevi Hikâyelerinin Çocuklar İçin Yeniden Yazılması Meselesi: Çocuklar Mesnevi Hikâyelerini Anlayabilir mi?

 

Ara: Kahve Molası
DEĞERLENDİRME
17.00- 18.30
Başkan: Prof. Dr. Mustafa KARA (Uludağ Ü.)

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ  (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Mustafa TAHRALI (M.Ü.)

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ (U.Ü.)

Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ (D.P.Ü. İlahiyat F. Dekanı)

Prof. Dr. Azmi ÖZCAN (B.Ş.E.Ü Rektörü)

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Selahattin HİDAYETOĞLU (Emekli Öğretim Üyesi)

 

Akşam Yemeği : 20.00
GEZİ PROGRAMI
25 Ekim 2014 (9:30- 14:30)

Gezi, Dönenler Camii’nde namaz ve Ergun Çelebi ziyaretiyle başlayacaktır. Ardından Arkeoloji Müzesi, Ulucami ve Eski Vahit Paşa Kütüphanesi gezilecektir. Son olarak Hisar ve Germiyan Sokağını ziyaretle gezi nihayete erecektir.

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 02 Mayıs 2017, Salı