Konular

Din, Tasavvuf ve Mevlevilik

 • Tasavvuf Kültürümüz ve Mevlevilik
 • Buhara’dan Bosna’ya Kültür Coğrafyamız
 • Kültür Coğrafyamız ve Mevlevilik
 • Mevlevî Musikisi

Ergun Çelebi ve Ailesi

 • Ergun Çelebi’nin Yaşadığı Dönem:  Siyasi, Sosyal ve İlmi Ortam
 • Ergun Çelebi: Yaşamı, Aile Muhiti ve Tesirleri
 • Ebu Bekir Dede ve Ahfadı
 • Ergun Çelebi ve Gençnâme Adlı Eseri Üzerine

Kütahya Mevlevihane’si

 • Erguniye Mevlevihane’sinin Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi
 • Kütahya Erguniye Mevlevihanesi'nde Bulunan Hatlar
 • Erguniye Mevlevihane’sinin Arşiv Belgeleri
 • Mevlevîhane’nin Hanım Şeyhleri

Son Asırda Kütahya Mevleviliği

 • Son Asır Kütahya Mevleviliği Üzerine Bazı Mülahazalar
 • Esrar Dede'nin Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye'sine Göre Kütahyalı Mevlevi Şairler
 • Mevlevihane Şehir ve Değer
 • Erguniye Mevlevihane’si Bugün Bize Ne İfade Ediyor?

 

Son Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2014, Perşembe