1. Oturum

Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Tahralı’nın yaptığı “Ergun Çelebi ve Ailesi” adlı birinci oturumda Doç. Dr. İsmail Çiftçioğlu “Ergun Çelebi’nin Yaşadığı Dönem: Siyasi, Sosyal ve İlmi Ortam” başlıklı bir tebliğ sundu. Çiftçioğlu, Kütahya Mevlevihanesi’nin ilk şeyhi olan Ergun Çelebi’nin XIV. asırda Germiyanların merkezi Kütahya’da yaşadığını, siyasi açıdan I. Yakup Bey ve Süleyman Şeyh dönemlerini gördüğünü ifade etti. Çiftçioğlu dönemin sosyal hayatını Ahilik ve Bektaşilik merkezinde anlattıktan sonra özellikle Süleyman Şah dönemindeki ilmi gelişmelere ve dönemin medreselerine işaret etti.

Oturumun ikinci konuşmacısı Öğr. Gör. Abdullah Çakır ise “Ergun Çelebi: Yaşamı, Aile Muhiti ve Tesirleri” başlıklı bildirisinde Mevleviliğin Kütahya’da kurumsallaşmasını sağlayan Ergun Çelebi’den önceki Mevleviliğin üç temsilcisinden bahsederek başladı. Çakır, Ergun Çelebi’nin Kütahya’daki faaliyetleri ve geçim kayaklarına temas ettiği gibi gerek yaşadığı dönemdeki tesiri gerekse Mevlevihanenin sonraki devirlerde durumuna dair malumat verdi.

“Ebû Bekir Dede ve Ahfadı” adlı üçüncü bildirimin sahibi Doc. Dr. Mustafa Erdoğan ise slayt gösterisi eşliğinde gerçekleştirdiği sunumunda 350 yıl kadar Kütahya ve çevresinde yaşayan Ebû Bekir Dede ve kardeşlerinin Kütahya Mevlevihanesi’ndeki Şeyh Mustafa Sakıp Dede’ye bağlandıklarını söyledi. Doç. Dr. Erdoğan ayrıca Ebû Bekir dedenin Yenikapı Mevlevihanesi’ne şeyh tayin edilmesinden sonra oğullarının da bu makama geçtiğini, ailenin Türk tasavvuf musikisi hatta siyaset tarihi bakımından ihmal edilmemesi gereken Mevlânâ’nın ailesinden sonra tanınan çok önemli bir aile olduğunu ileri sürdü.

Birinci oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Mustafa Güneş ise “Ergun Çelebi ve Gençname Adlı Eseri Üzerine” bir sunum yaptı. Güneş konuşmasını “Ergun”, “Çelebi” ve “Genç” kelime analizleri çerçevesinde şekillendirdi.

     

 

Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2014, Salı