2. Oturum

Prof. Dr. Ali Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen “Kütahya Mevlevihanesi” başlıklı ikinci oturumu Öğr. Gör. Mehmet Veysi Dörtbudak’ın “Erguniye Mevlevihanesi’nin Tarihi Açıdan Değerlendirilmesi” konulu bir bildirisiyle başladı. Mehmet Veysi Dörtbudak, Mevlevihanenin faaliyet dönemlerine dair bilgi verdiği konuşmasında “Çelebi” kelimesinin manasına değindiği gibi Sultan Veled’in torunu olan Ergun Çelebi’nin Kütahya’ya postnişin olarak gönderildiğini ve kendisinden sonra oğlu İshak Çelebi’nin posta oturduğunu belirtti. Dörtbudak, Mevlevihane’nin son postnişine kadar idare sürecini ana hatlarıyla açıkladı.

Öğr. Gör. Semra Güler ise “Erguniye Mevlevihanesi’nde Bulunan Hatlar” konulu bildirisinde sadece Mevleviliğin üçüncü merkezi değil aynı zamanda dervişlerin çile çektikleri bir âsitâne de bulunan Erguniye Mevlevihanesi’nin ne zaman inşa edildiğine dair bilgi bulunmadığını ancak sonradan mevlevihaneye dönüştüğünü ifade etti. Mevlevihanenin mimari özelliklerinden sonra giriş kapısından başlayarak mevlevihanedeki hatlara dair malumat veren Öğr. Gör. Güler, Kütahya Mevlevihanesi’ndeki hatların yerel bir hattat tarafından fazla estetik kaygı güdülmeden yapıldığını iddia ederek bu mevlevihanede diğer Mevlevihanelerdeki gibi mesneviden alıntılar bulunduğunu ancak bunlardan farklı olarak Ashab-ı Kehf’in isimlerine de yer verildiğini söyledi.

“Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kütahya Mevlevihanesi” başlıklı üçüncü tebliğin sahibi Arş. Gör. Abdullah Erdem Taş, Osmanlı arşiv belgelerinden Kütahya Mevlevisi’ne dair tespit ettiği 60 civarındaki belgeden bahsetti. Arş. Gör. Taş, transkripsiyonu yapılan belgeleri “Mevlevihanenin Vakıfları”, “Tamir ve İnşa Kayıtları” ve “Şeyhler” şeklinde üç gruba ayırarak her bir bölümü kendi içinde ayrıca tasnif ederek sistematik bir şekilde izah etti.

İkinci oturumun son tebliğini “Mevlevihane’nin Hanım Şeyhleri” başlığı ile Prof. Dr. Hülya Küçük takdim etti. Ömer Tuğrul İnançer’in aksine hanımların da postnişinlik yaptıklarına dair belgenin bulunduğunu iddia eden Prof. Dr. Küçük, erkeklerin meşyihatinde erkeklerin faal olduğu gibi hanımlarınkinde de hanımların etkin olduğunu ifade etti. 

 

 

Son Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2014, Salı