İlk Yılımızda II. Sempozyumumuzu Yapıyoruz.

İlk Yılımızda II. Sempozyumumuzu Yapıyoruz.

Şehrimizin tarihi ve kültürel dinamikleri ile medeniyetimizin hafızası içerisinde yer alan değerlerini tanıtmayı kendisine ilke edinen DPÜ İlahiyat Fakültesi, ikinci ulusal sempozyumunu Kütahya'nın önemli şahsiyetleri arasında yer alan Ergun Çelebi ve Kütahya Mevleviliği hakkında 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde düzenleyecektir. Bu çerçevede 17 Ocak 2014 Cuma Günü Dönenler Camii ve Kütahya Mevlevihanesi ziyaret edilerek hazırlık çalışmaları başlatıldı. 

Öğretim üyelerimiz, sivil toplum kuruluşları, basın ve resmi kurum temsilcilerinin katıldığı tanıtım ziyaretinde konuşan İlahiyat fakültesi dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli, Kütahya deyince; ilim, irfan ve mana deyince akla gelen en önemli isimlerden biri olan Ergun Çelebi, (ö. 775/1373) burada Mevleviliğin yayılmasını sağlayan ilk kişidir. Kütahya doğumludur ve Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ikinci göbekten torunudur. Dedesi Germiyanoğlu Süleyman Paşa, Sultan Veled'in kızıyla evlendiğinden Celaleddin Ergun'a da Çelebi unvanı verilmiştir. Konya'da Şems makamında yedi terkli Şemsi tac giyerek hilafet alan Ergun Çelebi, bir süre sonra Kütahya'da İmüdüddin Hazer Dinari tarafından mevlevilhanenin ilk şeyhi olur. Konya'dan sonra Mevleviliğin önemli merkezlerinden biri olan Kütahya'da yaşamış ve burada vefat etmiştir. Ayrıca Dönenler Camii adıyla bilinen yanı başımızdaki Kütahya Mevlevihanesinin de ilk postnişidir. Ergun Çelebi'nin kabri ise Kütahya Fatihi Hazer Dinari'nin 12. yy'da yaptırımş olduğu Hazer Dinari Meseidi içindedir. Bu mescit günümüzde Mevlevihaney'yle bitişik hale gelmiş ve Ergun Çelebi'nin aile fertleri ve Mevlevihane'nin diğer postnişinlerinin de gönülmesiyle hazire haline dönüşmüştür. Erguniye Dergahı diye anılan Kütahya Mevlevihanesi, Konya ve Afyon Mevlevihanelerinden sonra Mevleviliğin üçüncü önemli merkezi haline gelmiştir. Düzenleyeceğimiz bu sempozyumla üç şeyi hedefliyoruz. Kütahya'nın ilk mevlevi şeyhi ve önemli tarihi şahsiyetlerden biri olan Ergun Çelebi'yi tanımak. Geçmiş ve gelecek arasında kurulacak olan bu irtibat sayesinde ilimizin manevi değerlerine sahip çıkmak, yaşatmak ve örnek alınmasını sağlamaktır. Kütahya kültürünün daha yakından tanınmasına katkıda bulunmak" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2014, Pazartesi